θεσσαλονικη viagra αγορα με αντικαταβολη θεσσαλονικη απο φαρμακειο χωρις συνταγη cialis 5mg τιμη skroutz
Ανακοινώσεις

Ο Εμποροβιομηχανικός σύλλογος Ι.Π Μεσολογγίου σας ενημερώνει ότι η δράση θα στηρίξει τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19.

Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (κεφάλαιο κίνησης), σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 • Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
 • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα μετα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
 • Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση
 • Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.
 • Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000€

1. των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

2. των Αγορών Α’Υλών και Υλικών Χρήσης

3. του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών

4. του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

5. του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)

6. Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

7. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων(ΠΣΚΕ)πουπαρέχειτοΥπουργείοΑνάπτυξηςκαιΕπενδύσεωνστηνδιεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα»

Έναρξη υποβολής προτάσεων : 06/10/2020 και ώρα 10:00

Λήξη υποβολής προτάσεων : 30/10/2020 και ώρα 15:00


Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου σας ενημερώνει ότι την προσεχή Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή ενημερωτική σύσκεψη – συζήτηση με θέμα «Οι προοπτικές της Γ/θμιας εκπαίδευσης στο νομό μας», στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο Μεσολογγίου και κεντρικό ομιλητή τον συνδημότη μας, Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, κ. Παυσανία Παπαγεωργίου.

 

Οφείλουμε άπαντες να δώσουμε το παρών στην εν λόγω ομιλία και να ενημερωθούμε σχετικά με ένα ζήτημα που μας αφορά όλους, ως πολίτες του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, καθώς πραγματεύεται τις δυνατότητες για την περαιτέρω ανάπτυξή του.

 

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου, συνεχίζοντας τις επαφές του με τους επιχειρηματίες της πόλης (όπως έκανε με τις επιχειρήσεις των οδών Ελεύθερων Πολιορκημένων και Λόρδου Βύρωνος), σε μια προσπάθεια να αφουγκραστεί τις ανάγκες τους και να συμβάλει στην ενίσχυση των εμπορικών τους επιχειρήσεων, πραγματοποίησε συνάντηση με το σύνολο των επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται επί των οδών Σπ. Μουστακλή και Π. Σταυροπούλου.

 

Στην συνάντηση παρευρέθηκαν πενήντα τρεις εκ των επιχειρηματιών που λειτουργούν τα καταστήματά τους στις δύο ως άνω οδούς, προκειμένου να επιδοθούν σε μια ανοιχτή, γόνιμη συζήτηση, αναφορικά με το μέλλον του συγκεκριμένου δρόμου, σε συνάρτηση πάντα με την βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους.

 

Κατά την διαλεκτική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε, κοινή διαπίστωση όλων των επιχειρηματιών ήταν ότι ο εν λόγω δρόμος αποτελεί τον πλέον μεγάλο εμπορικό άξονα της πόλης, γεγονός που διασφαλίζει η λειτουργία του ως δρόμου διπλής κατεύθυνσης και η ύπαρξη άφθονου χώρου για την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων από τις επιχειρήσεις. Εν συνεχεία, άπαντες κατέθεσαν τις ανησυχίες τους, καθώς και τις προτάσεις τους, αναφορικά με το πως θα καταφέρει ο δρόμος να παραμείνει σε αναπτυξιακή τροχιά, εν μέσω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που βιώνουμε.

 

Στο πλαίσιο αυτό η συντριπτική πλειοψηφία των παριστάμενων αποφάσισε την υποβολή μιας σειράς σχετικών προτάσεων προς τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου, με κύριο εκφραστή τους τον Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Ι.Π. Μεσολογγίου, στην κατεύθυνση αναβάθμισης και βιώσιμης ανάπτυξης των δύο οδών.

 

Κατόπιν διαβούλευσης, οι υποβληθείσες προτάσεις αναλύονται ως ακολούθως:

 

 1. Αυστηρή και συστηματική αστυνόμευση για την απρόσκοπτη εφαρμογή του μέτρου της εκ περιτροπής ανά μήνα στάθμευσης, καθώς και η τοποθέτηση σχετικής σήμανσης.

 

 1. Δεδομένης της εμπορικής χρήσης του δρόμου, αναγκαίος κρίνεται ο καθορισμός χώρων και ωραρίου φορτοεκφόρτωσης, προς βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της περιοχής.

 

 1. Διαβούλευση μεταξύ του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου, του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και των Αστικών Συγκοινωνιών Μεσολογγίου, προκειμένου να υπάρξει τροποποίηση των δρομολογίων των αστικών λεωφορείων, καθώς και η επί του πρακτέου μεταφορά της αφετηρίας τους στο ύψος του Δημαρχείου, ούτως ώστε επιτευχθεί ουσιαστική κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση.

 

 1. Παύση της διέλευσης των πυροσβεστικών οχημάτων από την οδό Σπύρου Μουστακλή, που επιβαρύνει σημαντικά την βιώσιμη κινητικότητα επί της οδού. Εναλλακτικά, προτείνεται η χρήση της οδού Εθνικής Αντιστάσεως για την πραγματοποίηση των δρομολογίων τους.

 

 1. Άμεση αποκατάσταση του κακοτράχαλου οδοστρώματος. Καθιζήσεις, λακκούβες, πρόχειρα μπαλώματα, αυλακώσεις και κυματώσεις του οδοστρώματος βρίσκονται διάχυτες σε όλο το οδικό δίκτυο και χρήζουν άμεσης επιδιόρθωσης. Υπενθυμίζεται ότι ο εν λόγω δρόμος θα έπρεπε να είναι υπόδειγμα σχεδιασμού και λειτουργίας δεδομένου ότι αποτελεί την πρώτη λαμβάνουσα εικόνα του εισερχόμενου πληθυσμού ατόμων στην πόλη.

 

 1. Εν όψει της επικείμενης ανάπλασης στον χώρο στάθμευσης πίσω από την πινακοθήκη, που εξυπηρετεί επί καθημερινής βάσης δεκάδες οχημάτων, κρίνεται επιβεβλημένη η δημιουργία νέου χώρου, ώστε να καθίσταται δυνατός ο περιορισμός της στάθμευσης παρά τις δύο προαναφερθείσες οδούς. Ενδεικτικά, υποδεικνύεται ο χώρος που έδρευαν τα παλιά ουρητήρια για τον σκοπό αυτόν.

 

 1. Άμεση αποκατάσταση, συντήρηση και καθαρισμός των φρεατίων όμβριων υδάτων και σχαρών υδροσυλλογής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου κατά την συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Ιουνίου, αποφάσισε ομόφωνα να υιοθετήσει τις ως άνω προτάσεις των επιχειρηματιών, που δραστηριοποιούνται επί των οδών Σπ. Μουστακλή και Π. Σταυροπούλου και να συνταχθεί στο πλευρό τους, ασκώντας πιέσεις προς τα αρμόδια μέσα για την άμεση ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους.

 

Ακολουθούν τα συνημμένα αρχεία με υπογραφές από 58 επιχειρηματίες των δύο οδών:

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου σας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 45231/20-4-2017, με την οποία καθορίζονται οι επιχειρηματίες που υποχρεούνται να αποδέχονται κάρτες στις συναλλαγές τους με τους καταναλωτές, καθώς και οι προθεσμίες μέσα στις οποίες πρέπει να προμηθευτούν και να εγκαταστήσουν τον κατάλληλο εξοπλισμό. Επίσης η απόφαση προβλέπει τα σχετικά με την διενέργεια των ελέγχων και τα πρόστιμα που προβλέπονται σε περίπτωση παράβασης.

 

Στους υπόχρεους υπάγεται το σύνολο σχεδόν του λιανικού εμπορίου και όλοι οι συνάδελφοι, οι δραστηριότητες των οποίων αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός 3 μηνών από τη δημοσίευσή της, ήτοι μέχρι 27 Ιουλίου 2017.

 

Στις αναφερόμενες ως άνω δραστηριότητες περιλαμβάνονται τα καταστήματα: ποτών, καπνού, καυσίμων κίνησης, ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, εξοπλισμού ήχου και εικόνας, σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης, βιβλίων, αθλητικού εξοπλισμού, παιχνιδιών κάθε είδους, ενδυμάτων, υποδημάτων και δερμάτινων ειδών, φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία), ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, ρολογιών και κοσμημάτων κ.α.

 

Στους παραβάτες, που δεν θα συμμορφωθούν με την υποχρέωση και την έγκαιρη προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Όπως αντιλαμβάνεστε, πρέπει να επιδείξετε την δέουσα προσοχή, γιατί δεν επιτρέπονται λάθη και επιβαρύνσεις, όπως η παραπάνω, σε αυτές τις ούτως ή άλλως δύσκολες εποχές.

 

Αρμόδιες αρχές για την διενέργεια των ελέγχων, την επιβολή των προστίμων και την βεβαίωση παραβάσεων είναι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. Εμμέσως, στους ελέγχους εμπλέκονται επίσης το ΣΔΟΕ και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

 

Κατά της επιβολής του προστίμου, ο επιχειρηματίας μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιων του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου ή του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανάλογα με τον τόπο και τα ελεγκτικά όργανα που πραγματοποίησαν τον σχετικό έλεγχο. Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής έχει το δικαίωμα να προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ύψος του διοικητικού προστίμου μειώνεται στο μισό εάν:

 1. Πραγματοποιηθεί η καταβολή του προστίμου εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης.
 2. Ο επιχειρηματίας, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της καταγγελίας ή του ελέγχου, καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική Υπηρεσία τιμολόγιο που αποδεικνύει την αγορά τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών (POS).

 

Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι, οι συνάδελφοι που θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ήμερων προ της παρέλευσης της γενικής προθεσμίας των 3 μηνών, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης, δηλαδή έχουν ένα μήνα παράταση.

 

Ακόμη οι υπόχρεοι που θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή σχετική μεταβολή μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τριών μηνών, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός ενός μηνός από την έναρξη, ή τη μεταβολή.

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 16

Χρήσιμες συνδέσεις