θεσσαλονικη viagra αγορα με αντικαταβολη θεσσαλονικη απο φαρμακειο χωρις συνταγη cialis 5mg τιμη skroutz
Εκπτώσεις-Προσφορές

Νομικό Πλαίσιο Εκπτώσεων.

Ν. 802 / 1978

Άρθρο 15

1. Επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων με μειωμένες τιμές δύο φορές το χρόνο (τακτικές εκπτώσεις), στις εξής μόνο περιπτώσεις:

α) από τη 15η Ιανουαρίου μέχρι την 28η Φεβρουαρίου και
β) από τη 15η Ιουλίου μέχρι την 31η Αυγούστου.

Τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη των εκπτώσεων σύμφωνα με τις
περιπτώσεις α' και β', απαγορεύεται στους υπεύθυνους των εμπορικών καταστημάτων να ανακοινώνουν, προς το κοινό, εκπτώσεις ή προσφορές με οποιονδήποτε τρόπο, ιδίως με διαφήμιση, επιστολές ή ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων. Η αναγραφή της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου αυτά εκτίθενται. Όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου υπόκεινται στις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 31 του Αγορανομικού Κώδικα και, επιπλέον, τους επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι ποσού ίσου με το 0,5% του ετησίου κύκλου εργασιών που πραγματοποιούν. Ο όρος επιχείρηση εκλαμβάνεται με την έννοια του άρθρου 4στ' του ν. 703/1977. Το πρόστιμο, σε περίπτωση υποτροπής, μπορεί να αυξάνεται μέχρι το 3% του ετησίου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας όπου τελείται η παράβαση, ύστερα από γνώμη Επιτροπής η οποία συγκροτείται με απόφαση του και αποτελείται, από έναν υπάλληλο της Περιφέρειας και δύο υπαλλήλους της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

2. Αν οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται σε βάρος των υπευθύνων,με απόφαση του Νομάρχη της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπου τελείται η παράβαση, πρόστιμο χιλίων (1.000) μέχρι εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

................

5. Η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται σε προσφορές προϊόντων παντοπωλείου, καθώς και οι παράγραφοι 1 και 2 του ιδίου άρθρου στις πωλήσεις αυτοκινήτων.


Νομικό Πλαίσιο Προσφορών.

Ν. 802 / 1978

Άρθρο: 15

3. Επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης κατηγορίας, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) συνεχόμενες ημέρες, εφόσον αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και νέα τιμή των προϊόντων, σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται τα προσφερόμενα προϊόντα.

Κατ' εξαίρεση, το χρονικό διάστημα των προσφορών από εκθέσεις αυτοκινήτων και βιβλιοπωλεία δεν μπορεί να υπερβεί τις εξήντα (60) και τριάντα (30) ημέρες, αντίστοιχα.

Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η προσφορά ειδών, των οποίων η ποσότητα
υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα. Νέα προσφορά του ίδιου προϊόντος δεν επιτρέπεται πριν παρέλθουν εξήντα (60) ημέρες από την προηγούμενη. Ο υπεύθυνος κάθε εμπορικού καταστήματοςοφείλει να ανακοινώνει με τηλεομοιοτυπία (fax) ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) στη διεύθυνση εμπορίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στον οικείο Εμπορικό Σύλλογο, τις προσφορές που προτίθεται να κάνει, τουλάχιστον μια (1) ημέρα πριν από την έναρξη τους. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα προσφερόμενα προϊόντα και η χρονική διάρκεια της προσφοράς.

4. Αν οι προσφορές είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό μείωσης των τιμών των προσφερόμενων προϊόντων ή ως προς την ποσότητα αυτών ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση ή αν παραβιάζονται οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, επιβάλλεται, σε βάρος των υπευθύνων, με απόφαση του Νομάρχη της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπου τελείται η παράβαση, πρόστιμο πεντακοσίων (500) μέχρι πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίουεπιβάλλεται πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 31 του Αγορανομικού Κώδικα.

Τα πρόστιμα, που επιβάλλονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., αποτελούν πόρο του Κρατικού Προϋπολογισμού και ανακοινώνονται στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επιβολή τους.


Συμβουλές από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή συμβουλεύει τους καταναλωτές για σωστές αγορές κατά την περίοδο των εκπτώσεων

Ενόψει της έναρξης της περιόδου των θερινών εκπτώσεων, που θα διαρκέσουν από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2008, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούν τις αγορές τους.

Όπως τονίζει ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, κ. Γιάννης Οικονόμου: «ειδικά κατά την περίοδο των εκπτώσεων, κάθε καταναλωτής οφείλει να γνωρίζει ποια είναι τα δικαιώματά του, αλλά και τι θα πρέπει να προσέχει, ώστε να επιλέγει σωστά, με βάση τις δικές του ανάγκες. Εκπτώσεις στις τιμές δεν σημαίνει και εκπτώσεις στην ποιότητα και κυρίως στην ασφάλεια και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Οι πολίτες-καταναλωτές θα πρέπει να κάνουν σωστή έρευνα αγοράς και βέβαια είναι απαραίτητος και ένας προγραμματισμός ανάλογα με τις δυνατότητες, τις ανάγκες και τις επιθυμίες.

Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής:

  1. Αγοράζουμε με βάση τον οικογενειακό μας προγραμματισμό και έχοντας επίγνωση των οικονομικών μας δυνατοτήτων
  2. Αποφεύγουμε την αλόγιστη χρήση πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων
  3. Ελέγχουμε προσεκτικά την ποιότητα των αγαθών που αγοράζουμε. Σε περίπτωση ελαττώματος, έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε αντικατάσταση ή επιστροφή του προϊόντος. Εξαιρούνται του δικαιώματος της αντικατάστασης ή επιστροφής, προϊόντα στα οποία η προσφορά οφείλεται στο γεγονός ότι είναι ελαττωματικά, ή όταν έχει λάβει σχετική γνώση ο καταναλωτής (σήμανση, ενημέρωση κτλ)
  4. Συγκρίνουμε προσεκτικά τις τιμές και δεν παρασυρόμαστε από δήθεν υψηλά ποσοστά εκπτώσεων, ή από επιλεγμένα προϊόντα - «κράχτες».
  5. Ζητάμε πάντα απόδειξη για τη συναλλαγή που κάναμε
  6. Ζητάμε η εγγύηση και οι οδηγίες χρήσης των αγαθών που αγοράζουμε να είναι στην ελληνική γλώσσα.
  7. Καταγγέλλουμε κάθε πρόβλημα που συναντάμε (πλασματική έκπτωση, ελαττωματικό προϊόν, κτλ) στην τηλεφωνική γραμμή 1520 της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, η οποία λειτουργεί από τις 08:00 ως τις 22:00

 

 

Χρήσιμες συνδέσεις