θεσσαλονικη viagra αγορα με αντικαταβολη θεσσαλονικη απο φαρμακειο χωρις συνταγη cialis 5mg τιμη skroutz
Ίδρυση Επιχειρήσεων

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

1. Aίτηση (Παρέχεται από την υπηρεσία).
2. Τα εκ του νόμου προβλεπόμενα έγγραφα, από τα οποία θα αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του καταστήματος από τον αιτούντα την άδεια λειτουργίας. ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ.
3. Βεβαίωση Κύριας Χρήσης από την Πολεοδομία του αντίστοιχου Δήμου. Η Κύρια Χρήση θα συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο της κάτοψης του καταστήματος, σύμφωνα με την οικοδομική άδεια.
4. Έγγραφο που αφορά τις Χρήσεις Γης από την Πολεοδομία του Δήμου ή Συνηγορία του ΥΠΕΧΟΔΕ για τις περιοχές ΠΛΑΚΑ, ΨΥΡΡΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ, ΘΗΣΕΙΟ, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΑΡΔΗΤΟΣ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ.
5. Σχεδιαγράμματα κάτοψης μόνο των χώρων του καταστήματος σε τέσσερα αντίτυπα, συντασσόμενα σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 της ΑΙΒ/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης, Κλίμακα 1:50. Να αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις μήκος - πλάτος - ύψος, ωφέλιμος χώρος, καθώς και ο προορισμός του χώρου. Σε περίπτωση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου να ανατυπωθούν και οι συγκεκριμένοι χώροι. Σε περίπτωση πρασιάς να προσκομισθεί βεβαίωση από το Σχέδιο Πόλεως.
6. Το προβλεπόμενο από την 12172/22.3.02 Κ.Α. των ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ΦΕΚ 533/Β/30.4.02 τριπλότυπο του Δήμου:

  • Καταστήματα γενικά: 150 ευρώ
  • Υπεραγορές τροφίμων μέχρι 100 τ.μ.: 146 ευρώ
          .... πάνω από 1.000 τ.μ. μέχρι 5.000 τ.μ.: 200 ευρώ
          .... πάνω από 5.000 τ.μ.: 300 ευρώ
  • Κέντρα Διασκέδασης κάτω των 200 ατόμων: 675 ευρώ

7. Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, συνοδευόμενη από τη μελέτη πυρασφάλειας. Στη βεβαίωση θα περιλαμβάνονται και οι υπαίθριοι χώροι.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του διαχειριστή και εν ελλείψει, αυτού του ιδιοκτήτη του χώρου, ότι "ο ισχύον κανονισμός επιτρέπει τη λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματος ως ....................". Αν δεν υπάρχει κανονισμό θα δηλώνει ότι "δεν υπάρχει κανονισμός και η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων του κτιρίου, επιτρέπει τη χρήση του χώρου και τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ως ....................".
Στη δήλωση θα φαίνεται η ιδιότητα του δηλούντος: διαχειριστής ή ιδιοκτήτης.
Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, ο ιδιοκτήτης του χώρου στη δήλωσή του θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει διαχειριστής.
Αν αρνηθεί ο διαχειριστής, ο ιδιοκτήτης του χώρου θα δηλώνει ότι αρνήθηκε ο διαχειριστής.
Σε περίπτωση πρασιάς να αναφέρει ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης ότι επιτρέπεται η κατάληψη του ιδιόκτητου χώρου (πρασιά) από την πλειοψηφία των ιδιοκτητών.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις επικυρωμένες με το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία.
9. Λογαριασμό της ΔΕΗ.
10. Δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου, ότι οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλούς εγκατάστασης.
11. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο, από τη Διεύθυνση Ταμιακής Υπηρεσίας (αφού πρώτα ελεγχθούν τα δικαιολογητικά).
12. Δύο φωτογραφίες
13. Βιβλιάριο Υγείας από το Υγειονομικό.
14. Ποινικό μητρώο, για τα καταστήματα στα οποία καταναλώνονται οινοπνευματώδη ποτά (π.χ. μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια, πιτσαρίες, σνακ μπαρ, αίθουσες διενέργειας τεχνικών παιγνίων κ.λ.π.) και τα κέντρα διασκέδασης.
15. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
16. Απαραίτητη άδεια εργασίας και παραμονής ή κάρτα παραμονής περιορισμένης χρονικής διάρκειας (Πράσινη Κάρτα) σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος ξένου κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για τους ομογενείς από χώρες του εξωτερικού, Ειδική Ταυτότητα Ομογενούς ή νόμιμη προξενική θεώρηση διαβατηρίου.
17. Φάκελος με λάστιχα για τα δικαιολογητικά.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

1. Εάν πρόκειται για Ψητοπωλείο ή Οβεληστήριο απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ότι η τοποθέτηση της καμινάδας (φουγάρο) δεν προκαλεί όχληση ή τεχνική έκθεση μηχανικού περί καταλληλότητας της καμινάδας.
2. Για τα καταστήματα "Τυποποιημένα εντός ψιλικών", έναρξη επιτηδεύματος από την εφορία.
3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπως κομμωτής, κρεοπώλης, αισθητικός, γυμναστής κ.α.).
4. Αν το κατάστημα διαθέτει εργαστήριο, είναι απαραίτητη η έγκριση εγκατάστασης από τη Διεύθυνση Βιομηχανίας.
5. Άδεια σκοπιμότητας, όπου αυτή απαιτείται.
6. Αν το κατάστημα λειτουργήσει μέσα σε ξενοδοχείο ή κάμπινγκ, επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου του ΕΟΤ για την έγκριση της εγκατάστασης του καταστήματος στην επιχείρηση αυτή.
7. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 200 ΑΤΟΜΩΝ

  • Βεβαίωση μηχανικού για αερισμό / εξαερισμό του χώρου του καταστήματος.
  • Βεβαίωση μηχανικού για ηχομόνωση.
  • Μελέτη στατικής επάρκειας.

ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Τα ΦΕΚ για ΑΕ και ΕΠΕ (Από τη σύσταση μέχρι και σήμερα).
2. Το καταστατικό της εταιρείας και η βεβαίωση εγγραφής στο πρωτοδικείο για ΟΕ και ΕΕ.
3. Για τους εκπροσώπους να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά Νο 12, 13, 14, 15.
4. Τα ποινικά Μητρώα όλων των εταίρων. Εάν πρόκειται για Ανώνυμη Εταιρεία ή ΕΠΕ απαιτούνται μόνο τα ποινικά μητρώα των εκπροσωπούντων αυτές μετόχων ή εταίρων.
5. Πρακτικό της εταιρείας περί ορισμού εταίρου ως υπεύθυνου για την τήρηση των υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (ΕΝΤΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ, ΨΙΛΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ ΕΒΓΑ, Κ.Λ.Π.

Για τα καταστήματα που απαιτείται η σύμφωνη γνώμη ή μη της Δημοτικής Αρχής είναι απαραίτητα τα δικαιολογητικά Νο 1, 4, 8 και κατά περίπτωση τα 16, και 18.

ΟΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ.
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΚΡΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

 

Χρήσιμες συνδέσεις