θεσσαλονικη viagra αγορα με αντικαταβολη θεσσαλονικη απο φαρμακειο χωρις συνταγη cialis 5mg τιμη skroutz
Ανακοινώσεις
Δευτέρα, 22 Δεκέμβριος 2014 13:05

Δημοσιευμένο στο Ανακοινώσεις

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΩΡΑΡΙΩΝ - ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Από 10/12/2014 ψηφίστηκε ο νόμος 4310/14, ΦΕΚ 258, άρθρο 55, που προβλέπει την κατάργηση του Ειδικού Βιβλίου αλλαγών ωραρίου και υπερωριών. Ειδικότερα το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει τα εξής: Από 10/12/2014 οι αλλαγές ωραρίου θα γίνονται ηλεκτρονικά με την επιλογή «Συμπληρωματικός Ωραρίου» (καθώς έχει καταργηθεί η επιλογή τροποποιητικός ωραρίου).Οι αλλαγές θα πρέπει να αναγγέλλονται εκ των προτέρων, δηλαδή να γίνονται πριν από την πραγματοποίηση της τροποποίησης, μεταβολής ή αλλαγής. Διατηρείται το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών και επανέρχεται σύμφωνα με το καθεστώς του νόμου 4144/2013 αρ. 80, όπως δηλαδή προϋπήρχε.
Ακριβή διατύπωση του νόμου:
Άρθρο55
1. Α. Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παραγράφου Ι.Α. του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107) συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους. Από τη δημοσίευση του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται».
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το «βιβλίο τροποποίησης ωραρίου» παύει να ισχύει από 10/12/2014 και αυτό πλέον που θα πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ είναι, εφόσον υπάρχουν «αποκλίσεις» από το ωράριο της πραγματικής απασχόλησης του προσωπικού σας σε σχέση με τα δηλωμένα ωράρια στον πίνακα ωρών εργασίας της επιχείρησής σας τότε έχετε δύο επιλογές:
Α) Η γενική τροποποίηση των ωραρίων εργασίας στον πίνακα ωρών εργασίας όπου τα ωράρια θα είναι σταθερά και θα εφαρμόζονται ακριβώς από την επιχείρηση έτσι ώστε κατά την διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου να μην προκύψουν παραβάσεις και πρόστιμα.
Β) και η άλλη επιλογή που υπάρχει είναι η κατά περίπτωση τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ανά εργαζόμενο όποτε αυτή προκύψει, με την προϋπόθεση όμως – όπως αναφέρει ο νόμος – η τροποποίηση θα πρέπει να γίνει ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ.
Γι αυτή την περίπτωση κάτι τέτοιο είναι ανεφάρμοστο και πρακτικά αδύνατο, δυστυχώς όμως ο νόμος αυτά προβλέπει. Για την αποφυγή προστίμων και λοιπών κυρώσεων θα πρέπει εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις από τα ωράρια απασχόλησης του προσωπικού σας, να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στα ωράρια εργασίας.

Δευτέρα, 22 Δεκέμβριος 2014 13:03

Δημοσιευμένο στο Ανακοινώσεις

ΝΟΜΟΣ 4307/2014 ΦΕΚ 246 Α ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4307/2014(ΦΕΚ 246 Α - επισυνάπτεται στην παρούσα), σύμφωνα με τον οποίο θεσπίζονται έκτακτα προσωρινά μέτρα προκειμένου να ελαφρυνθούν οι βιώσιμες μικρές επιχειρήσεις από τα ιδιωτικά τους χρέη, καθώς και έκτακτες διαδικασίες για την εξυγίανση ή εκκαθάριση τους.

Ως μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με το νόμο νοούνται επιχειρήσεις που κατά τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 είχαν κύκλο εργασιών έως 2.500.000 ευρώ.

Καταληκτική ημερομηνία για την υπαγωγή στις διατάξεις του ανωτέρου νόμου, όπου είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης από τον επιχειρηματία, είναι η 31η Μαρτίου 2016. Επίσης βασική προϋπόθεση είναι η ρύθμιση των ληξιπροθέσμων οφειλών των ενδιαφερομένων προς το Δημόσιο και τον ΟΑΕΕ. Στις ρυθμίσεις του ανωτέρω νόμου υπάγονται και τα δάνεια που έχουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου (ΤΕΜΠΜΕ – πυρόπληκτων – σεισμόπλεικτων).

Πιο συγκεκριμένα θεσπίζονται τα εξής:

  • Δάνεια ή οφειλές που υφίστανται κατά την 30 Ιουνίου 2014, μπορούν να ρυθμιστούν ή να διαγραφούν κατά μέρος σε συνεννόηση με την Τράπεζα, με πρωτοβουλία του οφειλέτη – επιχειρηματία, ο οποίος και καταθέτει την σχετική αίτηση. Η Τράπεζα κατά τη διακριτική της ευχέρεια μπορεί να ρυθμίσει ή διαγράψει κατ’ ελάχιστο το 50% των οφειλών της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση το υπόλοιπο της απαίτησης που απομένει να μην ξεπερνά το 75% της καθαρής περιουσιακής θέσης του οφειλέτη.   Για να ενεργοποιηθεί η διαγραφή, πρέπει επίσης το σύνολο των διαγραφομένων κεφαλαίων να μην ξεπερνά τις 500.000 €.

Προβλέπεται η έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, που θα ρυθμίζει κάθε ειδικό θέμα σχετικό με τις ως άνω διατάξεις.

  • Ο επιχειρηματίας – οφειλέτης μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο τοπικά Μονομελές Πρωτοδικείο τη ρύθμιση των χρεών του, εφόσον συγκεντρώσει τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον του 50,1% του συνόλου των δανειστών του, εκ των οποίων η πλειοψηφία πρέπει να είναι εξασφαλισμένοι με εμπράγματο δικαίωμα και ανάμεσά τους να είναι δύο πιστωτικά ιδρύματα. Και για την ενεργοποίηση της διάταξης αυτής, η οφειλή πρέπει να υφίσταται κατά την 30 Ιουνίου 2014.  
  • Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής σε έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου που βρίσκεται σε γενική και μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του. Η αίτηση υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας του οφειλέτη, από πιστωτή ή πιστωτές εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας είναι Τράπεζα και οι αιτούντες εκπροσωπούν τουλάχιστον το 40% του συνόλου των απαιτήσεων. Εάν το δικαστήριο δεχθεί την αίτηση, ορίζεται ο προτεινόμενος από τους πιστωτές ειδικός διαχειριστής ο οποίος αναλαμβάνει τη διοίκηση και διαχείριση για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή επί μέρους λειτουργικών συνόλων. Με την έκδοση απόφασης αναστέλλονται αυτοδικαίως όλες οι ατομικές διώξεις κατά της επιχείρησης καθ όλη τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης.

 

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων για τον καλλωπισμό της πόλης αποφάσισε να μισθώσει συνεργείο για τον καθαρισμό των πινακίδων της πόλης του Μεσολογγίου. Ο καθαρισμός πραγματοποιήθηκε με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Οι πινακίδες που καθαρίστηκαν ήταν στις εισόδους της πόλης, σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους καθώς και έξω από σχολεία. Η ενέργεια αυτή του Συλλόγου είναι συνέχεια μιας σειράς κοινών δράσεων με το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου για την ποιοτική αναβάθμιση της πόλης μας.

Δευτέρα, 15 Δεκέμβριος 2014 17:23

Δημοσιευμένο στο Ανακοινώσεις

Ενίσχυση Κοινωνικού Παντοπωλείου με τρόφιμα

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι. Π. Μεσολογγίου, αποφάσισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να μην πραγματοποιήσει την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας και αντί αυτού να ενισχύσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Ι.Π. Μεσολογγίου, στηρίζοντας έτσι το σημαντικό έργο που προσφέρει σε αδύναμες οικονομικά ομάδες του κοινωνικού συνόλου. Για το λόγο αυτό απευθύνθηκε αποκλειστικά σε καταστήματα τροφίμων της πόλης από τα οποία και αγόρασε τρόφιμα αξίας 500 ευρώ. Τα τρόφιμα παραδόθηκαν στο κατάστημα του Κοινωνικού Παντοπωλείου παρουσία του Δημάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου κ. Νίκου Καραπάνου, της Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου κ. Καζαντζή Αγγελικής, της Προέδρου του Πνευματικού Κέντρου κ. Κώτση Βασιλικής και άλλων Δημοτικών Συμβούλων. Ευελπιστούμε το παράδειγμα του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου να το ακολουθήσουν και άλλοι φορείς της πόλης, ενισχύοντας και αυτοί τους ασθενείς οικονομικά συμπολίτες μας μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου προκειμένου να νιώσουν κι αυτοί τη ζεστασιά των εορτών που έρχονται.

 << Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 9 από 16

Χρήσιμες συνδέσεις