θεσσαλονικη viagra αγορα με αντικαταβολη θεσσαλονικη απο φαρμακειο χωρις συνταγη cialis 5mg τιμη skroutz
Δημοσιότητα

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου σας ενημερώνει σχετικά με το χρόνιο πρόβλημα των ασφαλισμένων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και βρίσκονται στα πρόθυρα της συνταξιοδότησης.

Το ισχύον καθεστώς γι’ αυτούς περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Για όσους έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης και οφείλουν, παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης από τον Οργανισμό από τον επόμενο μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, μόνον αν το οφειλόμενο ποσό από οποιαδήποτε αιτία δεν ξεπερνά το ύψος των τριάντα (30) μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων, το οποίο προσαυξανόμενο με τα πρόσθετα τέλη και με ανώτατο όριο των το ποσό των 20.000 ευρώ συμψηφίζεται ή παρακρατείται από το ποσό της σύνταξης σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 40. Ποσό που υπερβαίνει τα παραπάνω όρια πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ εντός 2 μηνών από την έγγραφη γνωστοποίηση της οφειλής. Εάν παρέλθει το δίμηνο, θεωρείται ληξιπρόθεσμο το σύνολο της οφειλής και στην περίπτωση αυτή έναρξη της σύνταξης ορίζεται η πρώτη του επόμενου μήνα της ολοσχερούς εξόφλησης της αναπροσαρμοζόμενης κατά τα ισχύοντα οφειλής, με αποτέλεσμα την απώλεια των αναδρομικών συντάξεων. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΕ, ενόψει και των νέων δεδομένων που ισχύουν μετά την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου, εντέλει άκουσε τις θέσεις μας και κυριότατα ότι δεν μπορεί κάποιος που δεν έχει αποδώσει ποτέ καμία εισφορά να παίρνει την εθνική σύνταξη όταν φτάσει τα 67 χρόνια και ένας έμπορος που έχει καταβάλλει εισφορές για πολλά χρόνια να μην μπορεί να την πάρει ούτε τότε λόγω οφειλών. Για το λόγο αυτό, αποφάσισε στην σχετική συνεδρίαση, να ζητήσει από το Υπουργείο Εργασίας νομοθετική ρύθμιση, με το εξής περιεχόμενο:

«Στους υποψήφιους συνταξιούχους, που συμπληρώνουν τα 67 χρόνια, με οφειλές πάνω από 20.000 €, ηλικίας 67 ετών και με 20ετή τουλάχιστον ασφάλιση, να χορηγείται σύνταξη ανάλογη με τα έτη που έχουν καταβληθεί εισφορές, με υποχρεωτική παρακράτηση του υπολοίπου σε δόσεις από τη σύνταξη που θα χορηγηθεί και εφόσον εξοφληθεί πλήρως η οφειλή η σύνταξη θα προσαυξάνεται ανάλογα. Το ποσό της σύνταξης που απομένει μετά την παρακράτηση, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης, όπως θα ισχύει κάθε φορά».

Όπως αντιλαμβάνεστε, η απόφαση αυτή, την οποία στήριξε η ΕΣΕΕ, αν και ξεκινάει από διαφορετική βάση, εντέλει προσεγγίζει την πάγια θέση της ΕΣΕΕ για κεφαλαιοποίηση οφειλών και μετατροπή τους σε ασφαλιστικό χρόνο. Η διατυπωθείσα ήδη από το 2012 πρότασή μας είναι η μόνη που μπορεί να άρει το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει χιλιάδες συνάδελφοι, οι οποίοι κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς σύνταξη, εξαιτίας της διόγκωσης των χρεών ως άμεσης συνέπειας της επταετούς ύφεσης. Ταυτόχρονα, είναι και η μόνη που μπορεί να τονώσει τη ρευστότητα στο ταμείο μας, επανενεργοποιώντας χιλιάδες ανενεργούς ασφαλιστικά ελεύθερους επαγγελματίες.

Η συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών στον ΟΑΕΕ ύψους άνω των 12 δις ευρώ, καταδεικνύει την ανεπάρκεια της υφιστάμενης ρύθμισης για ποσά έως 20.000 ευρώ (κύρια οφειλή + προσαυξήσεις), καθιστώντας ως επιτακτική ανάγκη τη διεύρυνση του προαναφερθέντος ορίου και για οφειλές άνω των 20.000 ευρώ. Η τεκμηριωμένη και ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της αγοράς πρόταση της ΕΣΕΕ για κεφαλαιοποίηση και «πάγωμα» των οφειλών στον ΟΑΕΕ, με δυνατότητα αποποίησης ασφαλιστικού χρόνου, περιλαμβάνει όλες τις οφειλές σε ενιαίο κεφάλαιο, καθώς επίσης τις κάθε είδους προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις.

Από της κεφαλαιοποίησης και εφεξής, το ενιαίο κεφάλαιο θα επιβαρύνεται με ένα τυπικό επιτόκιο ύψους 1%, ενώ στην ουσία οι επιλογές που θα βρίσκονται στη διάθεση του εκάστοτε ενδιαφερομένου, εξειδικεύονται ως εξής:

  • Κατά την περίοδο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, να δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής του συσσωρευμένου χρέους (κεφάλαιο), είτε μέσω της εφάπαξ καταβολής του απαιτούμενου ποσού είτε μέσω αναλογικής παρακράτησης της χορηγούμενης σύνταξης για χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη διαγραφή του χρέους, οπότε και θα προσαρμόζεται η σύνταξη στα προβλεπόμενα επίπεδα.
  • Η δεύτερη εναλλακτική λύση στην οποία η ΕΣΕΕ αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα, αποτυπώνεται στο δικαίωμα που θα πρέπει να παρέχεται στον προς συνταξιοδότηση επιτηδευματία για αποποίηση του ασφαλιστικού χρόνου που θα αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποιημένη οφειλή, μία δυνατότητα που θα έχει ανάλογες επιπτώσεις στις συντάξιμες αποδοχές του (αναλογική μείωση συντάξεων).

Η παραπάνω πρόταση εδράζεται στην αρχή ότι ο ασφαλισμένος, ως συνταξιούχος, θα εισπράξει τελικά την αναλογία αυτών που έχει δώσει προς τον ΟΑΕΕ και τα οφειλόμενα ποσά θα συνυπολογιστούν στο τελικό ύψος της σύνταξης που θα λάβει. Φυσικά, απαραίτητη προϋπόθεση για την απρόσκοπτη εφαρμογή της, συνιστά η άμεση επανέναρξη καταβολής των τρεχουσών εισφορών από τους συναδέλφους που κάνουν χρήση της κεφαλαιοποίησης.

Η βελτίωση της ταμειακής ρευστότητας του ΟΑΕΕ, που θα συνδράμει καθοριστικά στη βιωσιμότητα του Ταμείου, μπορεί να επιτελεστεί μέσω ανεύρεσης λύσεων που διασφαλίζουν την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και διευκολύνουν ουσιαστικά τους υπόχρεους στη διευθέτηση των υποχρεώσεών τους. Προς αυτή την κατεύθυνση, το «πάγωμα», η κεφαλαιοποίηση και η μετατροπή οφειλών άνω των 20.000 ευρώ στον ΟΑΕΕ, μέσω της δυνατότητα αποποίησης ασφαλιστικού χρόνου, ανταποκρίνεται πλήρως στις ιδιάζουσες επικρατούσες συνθήκες, ικανοποιώντας ένα δίκαιο και επίκαιρο αίτημα της αγοράς.

Η υλοποίησή της πρότασής μας θα είναι κέρδος για όλους και θα βοηθήσει το ταμείο μας να καλύψει σημαντικό τμήμα των υποχρεώσεών του, δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα σε όσους από εμάς έχουμε οφειλές να επανενταχθούμε ομαλά στον ασφαλιστικό χάρτη της χώρας.

Πέμπτη, 15 Δεκέμβριος 2016 18:23

Δημοσιευμένο στο Ανακοινώσεις

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΠΟ 1ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου, εν αναμονή της άμεσης δημοσίευσης του νέου νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σας ενημερώνει για τις μεταβολές, οι οποίες έρχονται στο φορολογικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, προκειμένου να προγραμματίσετε τις προσαρμογές του μηχανογραφικού ή άλλου υλικού σας στις νέες απαιτήσεις.

Συγκεκριμένα, από αύριο, 1η Ιουνίου 2016:

  • Ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ αυξάνεται από 23% σε 24%.
  • Καταργείται η μείωση κατά 30% των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Σύρο, Θάσο, Άνδρο, Τήνο, Κάρπαθο, Μήλο, Σκύρο, Αλόννησο, Κέα, Αντίπαρο και Σίφνο (υπενθυμίζουμε ότι έχει ήδη καταργηθεί από 1-10-2015 για τα νησιά Σαντορίνη, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Ρόδο και Σκιάθο).

Επιπροσθέτως, βάσει των νέων διατάξεων:

  • Ο μειωμένος κατά 30% συντελεστής ΦΠΑ αναπροσαρμόζεται από 16% σε 17% για όσα νησιά εξακολουθεί να ισχύει το ευνοϊκό καθεστώς μέχρι 31-12-2016. Τα νησιά αυτά είναι τα πλέον απομακρυσμένα, καθώς και αυτά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που διατηρούν το ευνοϊκό καθεστώς, λόγω της πίεσης που δέχονται τα τρία μεγαλύτερα νησιά της Περιφέρειας (Λέσβος, Χίος, Σάμος, όπου και οι έδρες των ΔΥΟ) από το προσφυγικό πρόβλημα.
  • Ο διαμορφούμενος συντελεστής ΦΠΑ για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα αναπροσαρμόζεται από 18,70% σε 19,35% στην τιμή λιανικής πώλησης.

Με τις διατάξεις του νέου νόμου δεν επέρχεται αλλαγή στους δύο μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ 13% και 6%, οι οποίοι εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τα αγαθά που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οποιοδήποτε φορολογικό στοιχείο εκδίδεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων συντελεστών και εφ’ εξής, ο ΦΠΑ θα υπολογίζεται με τους νέους συντελεστές, ανεξαρτήτως αν αφορά συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο διάστημα. Επίσης, σε πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται από 1/6/2016 και αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή υπολογίζεται ΦΠΑ με τους νέους συντελεστές.

Εφόσον συντρέχει λόγος έκδοσης παραστατικού για την ακύρωση συναλλαγής (π.χ. λογιστικού σημειώματος κλπ) πρέπει να αναγράφεται σε αυτό ο ίδιος συντελεστής ΦΠΑ που είχε η αρχική συναλλαγή, ανεξάρτητα της ημερομηνίας έκδοσής του, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται η συναλλαγή στο σύνολό της.

Συνακόλουθα, όλα τα μέλη μας πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στις αναγκαίες προσαρμογές του εξοπλισμού τους, καθώς τα πρόστιμα είναι σημαντικά και σε αυτές τις δύσκολες εποχές δεν επιτρέπονται λάθη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 58α ν. 4174/2013, σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.

Παράλληλα με τα παραπάνω, κατά τις νέες διατάξεις, η αυξημένη παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθούς και συντάξεις θα ισχύσει από τις μισθοδοσίες του Ιουνίου και δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Ειδικότερα, διευκρινίστηκε ότι οι παρακρατήσεις φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθούς και συντάξεις με τις νέες διατάξεις διενεργούνται για μισθοδοσίες και συντάξεις που εκκαθαρίζονται από τις 27-5-2016, ημερομηνία που έχει δεσμευτεί για την δημοσίευση του νέου νόμου και όχι αναδρομικά.

Τα παρακρατηθέντα ποσά φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα δηλωθούν στις ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 και θα συμψηφιστούν κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων αυτών. Αυτό σημαίνει πως τα αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2016 θα πληρωθούν με την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή το 2017.

Για κάθε νεώτερη εξέλιξη που θα προκύψει μετά την δημοσίευση του νέου νόμου, θα σας κρατήσουμε ενήμερους.

Πέμπτη, 15 Δεκέμβριος 2016 18:22

Δημοσιευμένο στο Ανακοινώσεις

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΟΡΛΚΗΜΕΝΩΝ

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου κατόπιν προσωπικής επαφής που είχε με τις επιχειρήσεις της οδού Ελευθέρων Πολιορκημένων και αφού συνέλεξε τις προτάσεις τους σχετικά με τις εργασίες που χρειαζόταν να διενεργηθούν στην οδό, ώστε αυτή να καταστεί λειτουργική και άρτια αισθητικά, δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε μια σειρά από ενέργειες εξωραϊσμού του συγκεκριμένου δρόμου, όχι μόνο για να βελτιώσουν την εικόνα της, αλλά και να διευκολύνουν σημαντικά την λειτουργία των καταστημάτων της.

 

Κατόπιν τούτου, ο Σύλλογος με μεγάλη ικανοποίηση σας γνωστοποιεί ότι οι ενέργειες αυτές ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, συντελώντας σημαντικά στην ανάδειξη και αναβάθμιση της οδού.

 

Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν τον καθαρισμό των κολώνων φωτισμού, των φαναριών, καθώς και την αντικατάσταση όλων των σπασμένων τζαμιών. Παράλληλα, βάφτηκαν τόσο οι κολώνες φωτισμού όσο και τα τσιμεντένια κολωνάκια, που βρίσκονται κατά μήκος των πεζοδρομίων της οδού, ώστε να παρουσιάζουν μια ομοιομορφία και να αναβαθμίσουν αισθητικά την εικόνα του δρόμου.

 

Ο Σύλλογος, σε συνεργασία με τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου και με γνώμονα την ασφάλεια των πεζών μερίμνησε, επίσης, για την άμεση εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης, ενώ φρόντισε για την απομάκρυνση των κάδων, οι οποίοι ευρισκόμενοι σε χώρο στάθμευσης, αφενός δυσχέραιναν την διαδικασία φορτοεκφόρτωσης και κατά συνέπεια την ροή της κυκλοφορίας, αφετέρου αποτελούσαν ρυπογόνο εστία, με επιπτώσεις τόσο στην υγεία των διερχόμενων, όσο και στην εικόνα των επιχειρήσεων.

 

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναβάθμισης της οδού Ελευθέρων Πολιορκημένων αναμένουμε την τελική παρέμβαση του ηλεκτρολόγου του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, ο οποίος πρόκειται να αποκαταστήσει τον φωτισμό του δρόμου, αντικαθιστώντας όλους τους καμένους λαμπτήρες.

 

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογός Ι.Π. Μεσολογγίου δεσμεύεται πως η πρωτοβουλία αυτή υπήρξε μονάχα το ξεκίνημα των παρεμβάσεων που πρόκειται να πραγματοποιήσει στις κεντρικές οδούς της πόλης. Σειρά έχουν οι οδοί Λόρδου Βύρωνος και Σπύρου Μουστακλή, με τις οποίες θα τηρηθεί η ίδια διαδικασία δράσης. Αφού προγραμματιστεί συγκέντρωση με τις επιχειρήσεις των συγκεκριμένων οδών, θα δρομολογηθεί μια σειρά εργασιών και ενεργειών που στόχο θα έχουν τον εξωραϊσμό τους και την αποκατάσταση της λειτουργικότητάς τους.

 

Να επισημάνουμε, πως αποτελεί θέση αρχής για εμάς το γεγονός ότι οι εκάστοτε προσπάθειες λειτουργικής αναβάθμισης και εξωραϊσμού της πόλης μας δεν μπορεί να επαφίενται μονάχα στην αρμοδιότητα του Δήμου, αλλά οφείλουν πρωτίστως να στηρίζονται στην ζωογόνο δύναμη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας των τοπικών συλλόγων και φορέων.

Η Διοίκηση του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου θέλει να εκφράσει τα εγκάρδια συγχαρητήριά της στην ομάδα μπάσκετ του Γυμναστικού Συλλόγου «Χαρίλαος Τρικούπης», που μετά από μια εξαιρετική πορεία, έγραψε ακόμη μία λαμπρή σελίδα στην ιστορία του αθλητισμού της Ι.Π. Μεσολογγίου, επιτυγχάνοντας την άνοδό της στην Β’ Εθνική.

Η μεγάλη αυτή διάκριση αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών των αθλητών, του προπονητή και της Διοίκησης της ομάδας και έρχεται ως επισφράγιση της εντατικής εργασίας και του ομαδικού πνεύματος που έχουν επιδείξει.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν και σε όλους όσοι υπήρξαν αρωγοί δίπλα στην προσπάθεια της ομάδας. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να δοθεί σε όλες τις τοπικές επιχειρήσεις, που εν μέσω μιας δύσκολης εποχής, στάθηκαν δίπλα στην ομάδα, ενισχύοντας την προσπάθειά της και αναγνωρίζοντας ότι ο αθλητισμός αποτελεί ζωτικό κομμάτι της κοινωνίας.

Η επιτυχής αυτή κατάληξη της πορείας της ομάδας του «Χαρίλαου Τρικούπη» κατάφερε να χαρίσει συγκίνηση στους φιλάθλους της και ξεχωριστή τιμή στους απανταχού Μεσολογγίτες. Διακρίσεις σαν κι αυτήν τιμούν τόσο την ίδια την ομάδα, όσο και τον Δήμο μας, αφού δυναμώνουν ακόμη περισσότερο τον αθλητισμό της περιοχής.

Ευελπιστούμε και ευχόμαστε η πορεία για το Μεσολόγγι και τον αθλητισμό του να είναι συνεχής και ανοδική, ενώ είμαστε βέβαιοι ότι οι διακρίσεις για την ομάδα μπάσκετ του «Χαρίλαου Τρικούπη» δεν σταματούν εδώ.

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 9 από 21

Χρήσιμες συνδέσεις