θεσσαλονικη viagra αγορα με αντικαταβολη θεσσαλονικη απο φαρμακειο χωρις συνταγη cialis 5mg τιμη skroutz
Πέμπτη, 13 Ιούλιος 2017 10:49

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΕΟ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου σας ενημερώνει ότι στα πλαίσια της απλοποίησης των διαδικασιών σύστασης των επιχειρήσεων, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 31637/15-3-2017 (ΦΕΚ 928 Β΄- επισυνάπτεται στην παρούσα), στην οποία περιέχονται τα ελάχιστα πρότυπα καταστατικά των εταιρικών μορφών που μπορούν να προσλάβουν οι ελληνικές επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4441/2016, για τη σύσταση των ομορρύθμων εταιρειών, των ετερορρύθμων εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών και των ανωνύμων εταιρειών, μπορεί να γίνει χρήση πρότυπου καταστατικού, το οποίο συμπληρώνεται από τους ιδρυτές, μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες του ίδιου εταιρικού τύπου. Το πρότυπο καταστατικό κατατίθεται στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης του ως άνω νόμου, οι οποίες προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνει καταχώριση του στο ΓΕΜΗ.

Τα περιεχόμενα στην Υπουργική Απόφαση καταστατικά δεν είναι υποχρεωτικά για τους μετόχους / εταίρους. Ωστόσο, καταστατικό το οποίο δεν ακολουθεί τη δομή του προτύπων, πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές ελάχιστου περιεχομένου, όπως προκύπτουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ανάλογα με την εταιρική μορφή. Οι λοιπές προβλέψεις πέραν των ελαχίστων, διαμορφώνονται, όπως πάντα, ελεύθερα και σύμφωνα με τη βούληση των εταίρων.

Το πλεονέκτημα της χρήσης των προτύπων καταστατικών έχει να κάνει κυρίως με την οικονομία της διαδικασίας και το κόστος της ίδρυσης. Συγκεκριμένα, το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας ή η εταιρική σύμβαση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης μπορούν να καταρτίζονται και με απλό ιδιωτικό έγγραφο (και όχι με συμβολαιογραφικό), όταν ακολουθούνται πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση τα πρότυπα καταστατικά της συνημμένης Υπουργικής Απόφασης. Εννοείται βέβαια ότι το πρότυπο καταστατικό με τη μορφή ιδιωτικού συμφωνητικού δεν μπορεί να χρησιμοποιείται όταν από άλλες διατάξεις εκτός του εταιρικού δικαίου επιβάλλεται η χρήση συμβολαιογραφικού εγγράφου. Τέτοια περίπτωση είναι, για παράδειγμα, όταν εισφέρονται στην εταιρεία ακίνητα, για την μεταβίβαση των οποία απαιτείται η συμμετοχή συμβολαιογράφου, οπότε και το καταστατικό θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Τελειώνοντας, εφιστούμε την προσοχή σας στο παράρτημα το οποίο περιλαμβάνεται στην συνημμένη Υπουργική Απόφαση, το οποίο περιέχει πολλές, χρήσιμες και χρηστικές πληροφορίες για το κάθε πρότυπο καταστατικό, ανάλογα με τον εταιρικό τύπο και τα χαρακτηριστικά της εταιρείας.

Χρήσιμες συνδέσεις