Δευτέρα, 22 Δεκέμβριος 2014 13:05

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΩΡΑΡΙΩΝ - ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Από 10/12/2014 ψηφίστηκε ο νόμος 4310/14, ΦΕΚ 258, άρθρο 55, που προβλέπει την κατάργηση του Ειδικού Βιβλίου αλλαγών ωραρίου και υπερωριών. Ειδικότερα το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει τα εξής: Από 10/12/2014 οι αλλαγές ωραρίου θα γίνονται ηλεκτρονικά με την επιλογή «Συμπληρωματικός Ωραρίου» (καθώς έχει καταργηθεί η επιλογή τροποποιητικός ωραρίου).Οι αλλαγές θα πρέπει να αναγγέλλονται εκ των προτέρων, δηλαδή να γίνονται πριν από την πραγματοποίηση της τροποποίησης, μεταβολής ή αλλαγής. Διατηρείται το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών και επανέρχεται σύμφωνα με το καθεστώς του νόμου 4144/2013 αρ. 80, όπως δηλαδή προϋπήρχε.
Ακριβή διατύπωση του νόμου:
Άρθρο55
1. Α. Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παραγράφου Ι.Α. του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107) συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους. Από τη δημοσίευση του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται».
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το «βιβλίο τροποποίησης ωραρίου» παύει να ισχύει από 10/12/2014 και αυτό πλέον που θα πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ είναι, εφόσον υπάρχουν «αποκλίσεις» από το ωράριο της πραγματικής απασχόλησης του προσωπικού σας σε σχέση με τα δηλωμένα ωράρια στον πίνακα ωρών εργασίας της επιχείρησής σας τότε έχετε δύο επιλογές:
Α) Η γενική τροποποίηση των ωραρίων εργασίας στον πίνακα ωρών εργασίας όπου τα ωράρια θα είναι σταθερά και θα εφαρμόζονται ακριβώς από την επιχείρηση έτσι ώστε κατά την διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου να μην προκύψουν παραβάσεις και πρόστιμα.
Β) και η άλλη επιλογή που υπάρχει είναι η κατά περίπτωση τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ανά εργαζόμενο όποτε αυτή προκύψει, με την προϋπόθεση όμως – όπως αναφέρει ο νόμος – η τροποποίηση θα πρέπει να γίνει ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ.
Γι αυτή την περίπτωση κάτι τέτοιο είναι ανεφάρμοστο και πρακτικά αδύνατο, δυστυχώς όμως ο νόμος αυτά προβλέπει. Για την αποφυγή προστίμων και λοιπών κυρώσεων θα πρέπει εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις από τα ωράρια απασχόλησης του προσωπικού σας, να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στα ωράρια εργασίας.

επιστροφή στην κορυφή