θεσσαλονικη viagra αγορα με αντικαταβολη θεσσαλονικη απο φαρμακειο χωρις συνταγη cialis 5mg τιμη skroutz
Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος 2011 10:17

Εφαρμοστικός Νόμος

Ενημερωτικό Σημείωμα

ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

που προκύπτουν από τον

ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ

Έκπτωση Δαπανών από το Φόρο Εισοδήματος

(άρθρο 27)

 • Αλλάζει ο τρόπος έκπτωσης:

α) των ιατρικών εξόδων,

β) των τόκων από στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας που καταβάλλονται από την 1.1.2011 και μετά ανεξαρτήτως του χρόνου σύναψης του δανείου,

γ) των ασφαλιστικών εισφορών και αντί για έκπτωση ολόκληρου του ποσού από το εισόδημα, θα εκπίπτει το 20% των δαπανών αυτών από το φόρο που μεταφράζεται σε φορολογική επιβάρυνση και

δ) καταργείται η έκπτωση από το εισόδημα ποσοστού 20% της δαπάνης που καταβλήθηκε από τον υπόχρεο για την αγορά μεριδίων μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού, εφόσον αυτά δεν μεταβιβαστούν για τρία (3) έτη από την αγορά τους..

 • Σε περίπτωση που το εισόδημα που δηλώνει ο φορολογούμενος υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ, τότε για το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει το εν λόγω ποσό, η έκπτωση μειώνεται από 20% σε 10%.
 • Εφαρμόζεται νέα φορολογική με μείωση του αφορολογήτου ορίου από τις 12.000,00 στις 8.000,00 ευρώ για τα εισοδήματα που αποκτούν φέτος όλοι οι φορολογούμενοι εκτός από τους νέους ηλικίας έως και τριάντα (30) ετών, τους συνταξιούχους  άνω των 65 ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

 

 

 

 

 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Φ.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 (νέα)

 

 

κλιμάκιο εισοδήματος €

φορολογικός συντελεστής %

φόρος κλιμακίου €

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

εισοδήματος €

φόρου €

 

 

8.000,00

0%

0,00

8.000,00

0,00

 

 

4.000,00

10%

400,00

12.000,00

400,00

 

3,33%

4.000,00

18%

720,00

16.000,00

1.120,00

 

7,00%

6.000,00

24%

1.440,00

22.000,00

2.560,00

 

11,64%

4.000,00

26%

1.040,00

26.000,00

3.600,00

 

13,85%

6.000,00

32%

1.920,00

32.000,00

5.520,00

 

17,25%

8.000,00

36%

2.880,00

40.000,00

8.400,00

 

21,00%

20.000,00

38%

7.600,00

60.000,00

16.000,00

 

26,67%

40.000,00

40%

16.000,00

100.000,00

32.000,00

 

32,00%

άνω 100.000,00

45%

 

 

 

 

 

 

 • Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (δηλ. τα 8.000,00 ή τα 12.000,00ευρώ) αυξάνεται κατά 2.000,00 ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά 4.000,00 ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν, κατά 12.500,00 ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν και κατά 2.500 ευρώ για κάθε τέκνο πάνω από τα τρία που τον βαρύνουν.
 • Οι αποδείξεις που απαιτείται να προσκομισθούν για το «χτίσιμο» του αφορολογήτου ορίζονται στο 25% του ατομικού εισοδήματος και για ποσό μέχρι 60.000,00 ευρώ (δηλ. ανώτατο ποσό αποδείξεων 15.000,00 ευρώ). Στην περίπτωση που προσκομίζονται λιγότερες αποδείξεις, επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος 10%, καταργούμενης της ωφέλειας που υπήρχε όταν προσκομίζονταν περισσότερες από τις αναγκαίες αποδείξεις.
 • Όλα τα παραπάνω ισχύουν και εφαρμόζονται για δαπάνες και εισοδήματα που πραγματοποιούνται από 1.1.2011 και μετά.

 

Αντικειμενικές Δαπάνες Διαβίωσης και Αναστολή Πόθεν Έσχες

(άρθρο 28)

 • Αυξάνονται οι αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες (τα τεκμήρια διαβίωσης, δηλαδή, Ακίνητα , σκάφη , Πισίνες κλπ)

 

 • Ετήσια αντικειμενική δαπάνη ακινήτων

 

 

 

 

 

 

 

εφαρμοστικός νόμος

 

ν. 3842/2010

Επιφάνεια

(τ.μ.)

Κύριος

χώρος

τιμή ζώνης

έως 2.799

τιμή ζώνης

από 2.800

έως 4.999, προσαύξηση

40%

τιμή ζώνης

από 5.000

και άνω,

Προσαύξηση

70%

 

Επιφάνεια

(τ.μ.)

κύριος

χώρος

Τιμή

ζώνης

Έως

2.799

τιμή ζώνης

από 2.800

έως 4.999, προσαύξηση

40%

τιμή ζώνης

από 5.000

και άνω,

Προσαύξηση

70%

80

40,00

56,00

68,00

 

80

30,00

42,00

51,00

81-120

65,00

91,00

110,50

 

81-120

50,00

70,00

85,00

121-200

110,00

154,00

187,00

 

121-200

80,00

112,00

136,00

201-300

200,00

280,00

340,00

 

201-300

150,00

210,00

255,00

>300

400,00

560,00

680,00

 

>300

300,00

420,00

510,00

Βοηθ. Χώροι

40,00

 

Βοηθ. Χώροι

30,00

 

 

 

 • Ετήσια αντικειμενική δαπάνη αυτοκινήτων

 

εφαρμοστικός νόμος

 

ν. 3842/2010

Κυβικά

εκατοστά

Ετήσια

αντικειμενική

δαπάνη σε €

Κυβικά

εκατοστά

Ετήσια

αντικειμενική

δαπάνη σε €

μέχρι 1.200

4.000

 

μέχρι 1.200

3.000

από 1.201 - 2.000

από 4.000 - 8.800

 

από 1.201 - 2.000

από 3.000 - 5.400

από 2.001 - 3.000

από 8.800 - 17.800

 

από 2.001 - 3.000

από 5.900 - 10.400

από 3.001 και άνω

από 11.100 και άνω

 

από 3.001 και άνω

από 17.800 και άνω

 

 • Ετήσια αντικειμενική δαπάνη σκαφών ανοιχτού τύπου

 

εφαρμοστικός νόμος

 

ν. 3842/2010

μέτρα

ετήσια αντικειμενική

δαπάνη σε €

μέτρα

ετήσια αντικειμενική δαπάνη σε €

μέχρι 5 μ.

4.000

 

μέχρι 5 μ.

3.000

> 5 μ.

+ 2.000 ανά επιπλέον μέτρο

 

> 5 μ.

4.000

 

 

 • Ετήσια αντικειμενική δαπάνη σκαφών με χώρο ενδιαίτησης

 

εφαρμοστικός νόμος

 

ν. 3842/2010

μέτρα

ετήσια αντικειμενική δαπάνη σε €

μέτρα

ετήσια αντικειμενική δαπάνη σε €

Μέχρι 7 μ.

12.000

 

μέχρι 7 μ.

8.000

από 7 μ. - 10 μ.

+ 3.000 ανά επιπλέον μέτρο

 

από 7 μ. - 10 μ.

+ 2.000 ανά επιπλέον μέτρο

από 10 μ. - 12 μ.

+ 7.500 ανά επιπλέον μέτρο

 

από 10 μ. - 12 μ.

+ 5.000 ανά επιπλέον μέτρο

από 12 μ. - 15 μ.

+ 15.000 ανά επιπλέον μέτρο

 

από 12 μ. - 15 μ.

+ 10.000 ανά επιπλέον μέτρο

από 15 μ. - 18 μ.

+ 22.500 ανά επιπλέον μέτρο

 

από 15 μ. - 18 μ.

+ 15.000 ανά επιπλέον μέτρο

από 18 μ. - 22 μ.

+ 30.000 ανά επιπλέον μέτρο

 

από 18 μ. - 22 μ.

+ 20.000 ανά επιπλέον μέτρο

> 22 μ.

+ 50.000 ανά επιπλέον μέτρο

 

> 22 μ.

+ 35.000 ανά επιπλέον μέτρο

 

 

 

 • Ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεξαμενής κολύμβησης (πισίνας)

 

εφαρμοστικός νόμος

 

ν. 3842/2010

μέτρα

ετήσια αντικειμενική δαπάνη - εξωτερικής πισίνας σε €

ετήσια αντικειμενική δαπάνη - εσωτερικής πισίνας σε €

μέτρα

ετήσια αντικειμενική δαπάνη - εξωτερικής πισίνας σε €

ετήσια αντικειμενική δαπάνη - εσωτερικής πισίνας σε €

μέχρι 60 μ.

160 ανά τ.μ.

320 ανά τ.μ.

 

μέχρι 60 μ.

100 ανά τ.μ.

200 ανά τ.μ.

> 60 μ.

320 ανά τ.μ.

640 ανά τ.μ.

 

> 60 μ.

200 ανά τ.μ.

400 ανά τ.μ.

 

 • Προβλέπεται η αναστολή του πόθεν έσχες μέχρι την  31.12.2013, ούτως ώστε η απόκτηση (αγορά ή χρονομεριστική χρηματοδοτική μίσθωση) ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενών κολύμβησης να μην αποτελεί τεκμαρτή δαπάνη για τον φορολογούμενο.

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

(άρθρο 29)

 • Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα για εισοδήματα άνω των 12.000,00 ευρώ με συντελεστές φορολογίας από 1% έως 4%, επί του ετήσιου συνολικού καθαρού ατομικού εισοδήματος, πραγματικού ή τεκμαρτού, φορολογούμενου ή απαλλασσόμενου.

Εισόδημα

Συντελεστής

Από

Έως

0

12.000

0%

12.001

20.000

1%

20.001

50.000

2%

50.001

100.000

3%

100.001

και πάνω

4%

 

 • Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στο καθαρό εισόδημα Υπουργών, Βουλευτών, Περιφερειαρχών, Δημάρχων κ.λπ. με συντελεστή 5%.

 

Έκτακτη Εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες

(άρθρο 30)

 • Επιβάλλεται έκτακτη εισφορά σε ιδιωτικά Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 1.929 κ.ε., σε σκάφη αναψυχής Ι.Χ., δεξαμενές κολύμβησης, αεροσκάφη κ.λπ. με συντελεστή 5%. Από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς εξαιρούνται τα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα με παλαιότητα άνω των 10 ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, τα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα αναπήρων, τα οποία απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας καθώς τα μηχανοκίνητα σκάφη ανοιχτού τύπου, ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι 6 μέτρα.

Επιβολή Τέλους Επιτηδεύματος

(άρθρο 31)

 • Καθιερώνεται ετήσιο τέλος επιτηδεύματος 400,00 ή 500,00 ευρώ ανάλογα την περιοχή.

 

Τέλος Επιτηδεύματος

1

έδρα σε τουριστικό τόπο ή σε πόλη με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους

400,00 €

2

έδρα σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους –

ο Νομός Αττικής λογίζεται ως μία πόλη όπως και η Θεσσαλονίκη

500,00 €

3

υποκαταστήματα

300,00 €

4

ειδικά για το ο.ε. 2011 το τέλος επιτηδεύματος για τις κατηγορίες 1 και 2 ορίζεται σε

300,00 €

 • Εξαιρούνται από την καταβολή του τέλους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητα τους σε  χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους. Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες για τα πρώτα 5 έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.

 

Στοιχεία που διαβιβάζονται στο Υπουργείο Οικονομικών

(άρθρο 32)

 • Επιτρέπεται στο Υπουργείο Οικονομικών και στις αρμόδιες φορολογικές Αρχές, να έχουν όλα τα στοιχεία για τις τραπεζικές καταθέσεις, εμβάσματα, επιταγές, κάρτες κ.λπ., έτσι ώστε να είναι εφικτές οι κάθε είδους διασταυρώσεις και να συλλαμβάνεται όλη η φορολογητέα ύλη, χωρίς ενημέρωση και συγκατάθεση του φυσικού προσώπου του οποίου τα δεδομένα διαβιβάζονται, ούτε άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.), Δωρεών και Γονικών Παροχών

(άρθρο 33)

 • Επιβάλλεται φόρος ακίνητης περιουσίας για ατομική περιουσία άνω των 200.000 ευρώ με πρώτο φορολογικό συντελεστή για αξία από 200.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ 2 τοις χιλίοις.

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Φ.Α.Π.

ΕΤΟΥΣ 2011

κλιμάκιο ακίνητης περιουσίας €

φορολογικός συντελεστής %

φόρος κλιμακίου €

ΣΥΝΟΛΟ

ακίνητης περιουσίας €

φόρου €

200.000,00

0%

0,00

200.000,00

0,00

300.000,00

0,2%

600,00

500.000,00

600,00

100.000,00

0,3%

300,00

600.000,00

900,00

100.000,00

0,6%

600,00

700.000,00

1.500,00

100.000,00

0,9%

900,00

800.000,00

2.400,00

Υπερβάλλον

1,0%

 

Ισχύς από 1.1.2011

 

 • Δεν θεωρούνται δωρεές ή γονικές παροχές, για την επιβολή φόρου, οι δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών που συνιστώνται αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερση ακινήτων, η οποία εξαιρείται και δεν υπάγεται στο πόθεν έσχες, μέχρι του ποσού το οποίο εξαιρείται από αυτές.

 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

(άρθρο 34)

 

 • Αύξηση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες του Φ.Π.Α. (από 13% σε 23%) στις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες εστίασης από την 1.9.2011.

 

Τέλη Κυκλοφορίας

(άρθρο 35)

 • Αύξηση των τελών κυκλοφορίας περίπου 10%

Αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης.

α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.10.2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών:

 

Κατηγορία

Κυλινδρισμός κινητήρα

(κυβ. εκατ.)

 

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας

(σε ευρώ)

 

Α’

Έως

300

22

Β’

301 -

785

55

Γ’

786 -

1.071

120

Δ’

1.072 -

1.357

135

Ε’

1.358 -

1.548

240

ΣΤ’

1.549 -

1.738

265

Ζ’

1.739 -

1.928

300

Η’

1.929 -

2.357

660

Θ’

2.358 -

3.000

880

Ι’

3.001 -

4.000

1.100

Κ’

4.001

και άνω

1.320

 

β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανά χιλιόμετρο).

Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:

 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

(γρμ. CO2 ανά χιλιόμετρο)

 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ

EKΠΟΜΠΩΝ CO2 (σε ευρώ)

 

0 - 100

0,00

101 - 120

0,90

121 - 140

1,10

141 - 160

1,70

161 - 180

2,25

181 - 200

2,55

201 - 250

2,80

Άνω των 251

3,40

Χρήσιμες συνδέσεις